Kompleksowa budowa podczyszczalni popłuczyn pofarbowych

Podczyszczalnie popłuczyn pofarbowych

W dobie dbałości o ochronę środowiska, stale rosnących wymagać dotyczących zrzutu ścieków, a co za tym idzie bardzo wysokich kosztów utylizacji surowego odpadu, podczyszczalnie wewnątrz zakładowe są świetną alternatywą. Podczyszczalnie budowane przez MKR Technika sp. z o.o. pozwalają na mechaniczne oddzielenie części stałych farby od filtratu przy pomocy komorowych pras filtracyjnych. Pozwala to na znaczną redukcję odpadu przekazywanego do utylizacji, a tym samym duże oszczędności dla firmy. 

Firma MKR Technika sp. z o.o. jest wiodącym na rynku polskim producentem nowoczesnych Instalacji podczyszczania popłuczyn pofarbowych.

Działamy w branży ponad 14 lat. W tym czasie zbudowaliśmy ponad 30 kompleksowych Instalacji. Począwszy od małych pras gdzie dobowy zrzut ścieku wynosi 1m³, aż po duże Instalacje z dwiema współpracującymi prasami, gdzie dobowo obrabia się  ok. 20-30m³ popłuczyn. Nasze instalacje pracują u największych producentów branży opakowaniowej w kraju jak i za granicą, co uważamy za wielki pokład zaufania ze strony naszych klientów, ale również dowód na to, iż nasze instalacje spełniają swoją rolę w codziennej pracy. Instalacje budujemy w sposób kompleksowy.

Począwszy od wizyty u klienta, przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz wywiadu w celu pozyskania informacji o zapotrzebowaniu, wydajności i oczekiwaniach klienta. Kolejnymi krokami są wykonanie obliczeń, projektu oraz budowa urządzeń skrojonych ściśle pod dane zamówienie. Odpowiedni dobór pomp, instalacji rurowych oraz armatury. Całość wieńczymy transportem do klienta, montażem we wcześniej wskazanym i uzbrojonym miejscu. W naszym zakresie leży również uruchomienie Instalacji wraz z chemikiem oraz kompleksowe przeszkolenie operatorów.

Prasy powstają w oparciu o 3 wielkości płyt filtracyjnych: 470mm, 630mm, oraz 800mm. Ilość oraz wielkość płyt dobierana jest ściśle do potrzeb klienta (ilość popłuczyn). Nie rzadko jako dodatkowy element filtracji proponowane są filtry taśmowe, również naszej produkcji. Filtry taśmowe pozwalają na jeszcze dokładniejsze odfiltrowanie cząsteczek stałych (pochodzenia pofarbowego) z filtratu. Kolejnym elementem są zbiorniki. Oferujemy cały ciąg zbiorników tworzywowych. Od magazynów, poprzez zbiorniki pośrednie, sedymentacyjne, wyłapowe, reaktory, aż po zbiorniki filtratu. Również i w tym przypadku zbiorniki wykonywane są ściśle pod potrzeby danego zlecenia oraz dopasowane do gabarytów pomieszczenia.

Zbiorniki są jednym z najważniejszych punktów zapewniających bezproblemowy przebieg procesu podczyszczania, dla tego też, staramy się je maksymalnie doposażać, aby operatorzy podczyszczalni poświęcali jak najmniej czasu na jej obsługę. Dlatego też montujemy szereg czujników, zaworów z napędem pneumatycznym, mieszadeł, kolektorów wspomagających proces opłukiwania zbiorników itd. 

Dla jeszcze lepszego komfortu użytkowania, nasze podczyszczalnie wyposażamy w automatyczne dozowniki chemii koagulującej. Pozwalają one w sposób bezdotykowy dozować flokulant do zbiornika reaktora.
W odbiorze wyprasek pofiltracyjnych pomocne są wózki wywrotne, których konstrukcja każdorazowo dopasowywana jest do długości prasy oraz ilości płyt filtracyjnych, tak aby mogły swobodnie pomieścić odpad pofiltracyjny. Wózki zostały skonstruowane w taki sposób, aby obsługa mogła je opróżniać z poziomu wózka widłowego. 

W utrzymaniu tkanin filtracyjnych w odpowiedniej czystości, pomocna będzie myjka WashEquip, której jesteśmy prekursorem na rynku. Jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek urządzenie, które w sposób automatyczny w trakcie jednego cyklu myje 2 płyty równocześnie. Urządzenie to, zapewnia komfort obsłudze, pozwala utrzymać jakość filtracji tkanin na jednakowym poziomie, oraz pozwala utrzymać pomieszczenie podczyszczalni w czystości. 

Całość Instalacji opatrzona jest autorskim programem sterującym oraz monitorującym pracę podczyszczalni. Proces zwizualizowany jest na dużym, dotykowym, ciekłokrystalicznym panelu operatorskim LCD marki SIEMENS. Z jego poziomu operator steruje poszczególnymi elektrozaworami, czasami, prędkościami mieszadeł oraz pracą samej prasy filtracyjnej.